Via ons online loket kan u aangifte doen van een schadegeval en allerlei documenten downloaden
(o.a. BTW-verklaring, opgave elektriciteitsschade, aangifte arbeidsongeschiktheid,…)

Op deze manier kunnen wij u nog sneller en efficiënter verderhelpen.
Uiteraard kan u ook steeds bij ons kantoor terecht of kan u ons telefonisch contacteren.

• AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL / SCHADEGEVAL


• BENODIGDE DOCUMENTEN ( In te vullen documenten )

A. Materiële schade:
- BTW-verklaring > Klik hier ( in te vullen door uzelf )
- Europees aanrijdingsformulier > Klik hier 
- Checklist voor schade aan electrische toestellen > Klik hier (In te vullen door de hersteller)

B. Lichaamelijke schade: ( in te vullen door uw doktor )
- Hospitalisatie individueel > Klik hier 
- Gewaarborgd inkomen > Klik hier 
- Persoonlijk ongeval > Klik hier 
- Gewond in ongeval 
- Hospitalisatie collectieve polis > Klik hier 
- Arbeidsongeval > Klik hier 
- Medisch Attest Arb. Ongeval > Klik hier (bijkomend laten invullen bij AO)
- Ongeval met derden > Klik hier 

C. Nog te doen !
Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken, die nuttig zijn om de schade te begroten, zoals:
- Aankoopfacturen  
- Foto's  
- Bestekken  
- ...  

Bezorg ons zo spoedig mogelijk de ingevulde documenten zoals:
- Medische attesten
- Aanrijdingsformulier
- BTW verklaring
- Detailopgaves
- ...

 
Peeters Verzekeringen ImmoVL
 

Verzekeringen Peeters NV, Verbonden agent, FSMA 030612A, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, FSMA038571A.

Klachtenclausule Privacy Disclaimer

Ontwikkeling UNEEK Concepts